Spridning

En kackerlacka sprider sig med människor.

Kackerlackor sprider sig främst med oss människor.

Kackerlackorna tros ha kommit till Sverige under 1700-talet med handelsfartyg. Kackerlackornas spridning är idag ännu mer effektiv med tanke på att vi reser mellan olika länder mer än någonsin. Även om man kan se att många kackerlacksarter idag klarar sig fint i kallare klimat så var det till en början så att den här insekten som mest fanns på jordklotets varmare delar. De flesta kackerlacksarter är inte skadeinsekter och vi kan även finna kackerlackor i den svenska naturen som alls inte är ett problem för våra hem och offentliga rum. Det är intressant att se hur pass sammanlänkad spridningen av kackerlackor är med oss människor.

Några specifika arter började redan för flera hundra år sedan att slå följe med människor och det här är inte så svårt att förstå, Kackerlackan tycker om att äta från våra matvaror och det både av de varor som finns i våra skafferier och av de som vi har slängt i sopen. Då kackerlackorna från Asien kom till Sverige så fanns den till en början i handelsstäder som Göteborg. I Stockholm så fick man istället nya kackerlacksarter från Ryssland som också kom med handelsfartyg. Globalt sett så kan man se hur olika arter har tagit sig från världsdel till världsdel tillsammans med människor, till en början till fots, senare med skepp och idag med flyg i resväskor.

Kackerlackan sprider sig

När man väl har fått kackerlackor i en lokal så kommer de snabbt att föröka sig. En hona lägger äggsäckar och för många arter så är det så att det enbart krävs en enda parning för att honan sedan ska kunna fortsätta att lägga befruktade ägg i flera månaders tid. Det finns också arter som inte behöver befruktade ägg för att spridas och som kan utveckla nya honor genom partenogenes det vill säga ägg som utvecklas utan hanens inblandning.

Ett svårt skadedjur

Det är inte bara det att kackerlackan så snabbt och effektivt sprider sig som gör att den räknas som ett svårt skadedjur. Det är också så att den här insekten har väldigt få fiender. Den kan äta nästan vad som helst. Om det inte finns tillräckligt med matvaror så kan kackerlackan även livnära sig på saker som tygbitar. Det här är ett djur som är mästare på att gömma sig och det är därför som det så ofta kan smyga sig in i bagage för att komma med hem till Sverige och sedan fortsatt leva i ett hem där det är tillräckligt varmt och finns gott om föda i form av matvaror och sopor.

Det är inte lätt att bli av med kackerlackorna och det kan krävas flera behandlingar, men om man bara följer de instruktioner som man får och ser till att skapa en plats där kackerlackorna inte kommer att trivas så bra så kan man till slut bli helt fri från deras närvaro.