Kackerlacksarter

Kackerlackan finns i olika arter

Det finns många olika typer av kackerlacka.

 

Det finns flera tusen olika arter av kackerlackor och de finns i stort sett i världens alla hörn. Det är dock några huvudsakliga kackerlacksarter som man brukar prata om då det handlar om bekämpning av kackerlackor. I Sverige så är det för det mesta den tyska kackerlackan som kan finnas inomhus. Men i och med att vi reser en hel del så kan även ovanligare sorter dyka upp tillfälligt och överleva i varma inomhusmiljöer.

Här följer några vanliga kackerlacksarter…

Den tyska kackerlackan

Trots att den kallas för tysk så kommer den inte från Tyskland. Den här kackerlackan tros ha sitt ursprung i Afrika och den kom med segelfartyg till Sverige under 1700-talet. Den här kackerlackan har en oval kroppsform och den är platt. Man kan finna exemplar som är cirka 1.5 cm långa och färgen är ljusbrun med två mörka sträck på halsskölden. Det här är en kackerlacka som är en höjdare på att föröka sig. Honan lägger kapslar med 30-40 ägg som kläcks dygnet efter att kapsel har lagts. Honan kan leva upp till ett halvår och under denna tid så lägger hon ständigt nya kapslar. Anledningen till att just den tyska kackerlackan klarar sig bra i Sverige är att den kan leva i minusgrader, ner till 5 minus, men den gillar varma och fuktiga utrymmen allra bäst. När det är kallt så finner man ofta den här arten i och omkring maskiner som avger värme. Om det kommer ägg med kartonger och annat som förs in i en lokal så har man också snart kackerlackor på plats. I hem så kan man finna den här kackerlacksarten i badrum och i kök och de gömmer sig för det mesta i ihåligheter och i lådor och luckor under dagtid för att komma ut när det blir mörkt.

Skogskackerlackan

I Sverige så finns det också skogskackerlackor. Precis som namnet antyder så är det här en art som bor utomhus men den kan också ta sig in i hem. En fördel med den här arten är att den inte kan föröka sig inomhus så den är inte lika svår att få bukt med som den tyska varianten.

TV-kackerlacka

Den brunbandade kackerlackan kallas ibland för TV-kackerlacka vilket beror på att den gärna gömmer sig i TV apparater där det kan bli varmt och mysigt att vistas. Den här arten har gulbruna vingar och två bruna tvärband.

Amerikansk kackerlacka

Den amerikanska kackerlackan blir upp till 4 cm lång och är brunfärgad. Den kan finnas i golv, i källare och där det är varmt och fuktigt. Den tycker också om mörker och kan leva utomhus om det är tillräckligt varmt. Den här kackerlacksarten finner man ofta i värmepannor, värmerör och kylskåpsmotorer.

Orientalisk kackerlacka

Den orientaliska kackerlackan kan bli upp till 2.5 cm lång och den tycker om att befinna sig i avloppssystem och i kloaker. Den kan ta sig in i byggnader via avloppsrören och kan då klättra uppför våningsplan. Den här kackerlackan är inte vanlig i Sverige men kan komma med som en biprodukt då man har varit på semester längre söderut.